Przeskocz do treści

Konkurs literacki

Serdecznie zapraszamy

Rodziców i Dzieci z naszego przedszkola
do udziału w konkursie literackim
pt.:,, Mój dom, moja rodzina’’

Mama, tata, siostra mała,

to Rodzina jest wspaniała!

Kogo jeszcze tu brakuje?

To Twój wierszyk opisuje.  

Cele konkursu:

 • inspirowanie dzieci i rodziców do aktywności twórczej i czytelniczej,
 • rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie fantazji oraz kreatywności dzieci

 w wieku przedszkolnym,

 • rozwijanie zainteresowań literackich,
 • stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości prezentacji autorskich pomysłów,
 • integracja rodziny, zacieśnienie więzi w rodzinie,
 • odkrywanie talentów wśród przedszkolaków.

 Regulamin konkursu:

Zadaniem konkursowym jest ułożenie wiersza na temat: ,,mój dom, moja rodzina”

 Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę, ( jeden wiersz).
 • Wiersz musi być autorski, ułożony przez uczestnika konkursu.
 • Wiersz może być wzbogacony ilustracją wykonaną przez dziecko.
 • Wiersz powinien składać się max. z 12 wersów
 • Wiersz może być napisany odręcznie , bądź na komputerze.
 • W lewym górnym rogu pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: tytuł utworu, imię i nazwisko autora/autorów oraz nazwę grupy przedszkolnej , do której dziecko uczęszcza.
 • przygotowane prace prosimy wrzucać do skrzynki pocztowej przedszkola

 Termin rozpoczęcia konkursu 13.04.2020  r.

Termin zakończenia konkursu: 24.04.2020 r.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
3-4 latki,
5-6 latki

 Komisja Konkursowa

Komisja Konkursowa powołana z pośród nauczycieli i pracowników przedszkola do. dokona oceny nadesłanych prac konkursowych

Postanowienia końcowe

 • na zwycięzców czekają nagrody niespodzianki które zostaną wręczone po powrocie dzieci do przedszkola
 • ogłoszenie wyników na stronie internetowej przedszkola
 • wystawa prac odbędzie się w przedszkolu

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola

Skip to content