Przeskocz do treści

Ubezpieczenie dzieci

Grupowe ubezpieczenie NNW dzieci Przedszkola Nr 4 w Brzesku  -  na rok szkolny 2023/24 w Ergo Hestii

W sytuacji zdarzenia NW , rodzic zgłasza się do dyrektora przedszkola o wydanie  zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia i otrzymuje nr polisy.

L.p.

 

Świadczenia ubezpieczeniowe
Obecnie obowiązująca
1 Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 30.000
2 Śmierć w NNW (w tym zawał i udar) 20.000
3 Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotem ortopedycznym 6.000
4 Zwrot kosztów  przekwalifikowania zawodowego 6.000
5 Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki do 20.000
6 Jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci na skutek sepsy 20.000
7 Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzę, ukąszenia W zakresie
8 Trwałe inwalidztwo częściowe w tym złamania kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów Łącznie prawie 900 pozycji urazów
9 Zatrucie gazem, porażenie do 20.000
10 Oparzenia do 20.000
11 Pobyt w szpitalu w wyniku NNW 30 / pow. 24 godz.
12 Pobyt w szpitalu w wyniku nagłego zachorowania 30 / pow. 24 godz.
13 Koszty leczenia 2.000
14 Koszty rehabilitacji 1.500
15 Leczenie stomatologiczne po urazie do 5.000
16 Jednorazowe świadczenie szpitalne 600
17 Jednorazowe świadczenie ambulatoryjne 200
18 Śmierć w wyniku samobójstwa 20.000
19 Assistance Zgodnie z ofertą główną
20 Odmrożenia do 20.000
21 Sport wyczynowy Bez zwyżki składki
22 Omdlenia W zakresie
23 Wstrząśnienie, stłuczenie mózgu W zakresie
24 Śmierć na skutek koronawirusa 20.000
25 Suma ubezpieczenia 20.000
Obecna składka roczna taryfowa od dziecka / ucznia 48
Obecnie obowiązująca składka roczna po specjalnej zniżce 43

 

*Od 01.09.2023 r. Ryczałt za pobyt w szpitalu w związku z nagłą chorobą jak również nieszczęśliwym wypadkiem uległ zwiększeniu z 30 zł do 50 zł za dzień tj. blisko 70% będą wypłacane większe świadczenia niż dotychczas obowiązujące.

Za zgodność:   Jacek Tyrka, Tel. do kontaktu – 602 17 05 87

Biuro: 14 611 21 35  lub 662 196 128

Skip to content