Przeskocz do treści

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI W GRUPIE DLA DZIECI 5,6 LETNICH 

Godzina Przebieg
6.30 – 8.45 Schodzenie się dzieci; zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualnie, w parach,  w małych zespołach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier, książek, materiałów plastycznych itp. ; praca indywidualna z dziećmi;  prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie; zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela
8.45 - 9.00 Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe i higieniczne
9.00 - 9.30 Śniadanie
 

 

9.30 -11.30

 

- Zajęcia dydaktyczne realizowane wg Podstawy Programowej realizowane z całą grupą

- Pobyt w ogrodzie przedszkolnym z dowolnymi i organizowanymi przez nauczyciela zabawami ruchowymi, z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zabawek podwórkowych; Spacery i wycieczki z obserwacją przyrodniczą, sytuacyjną lub zabawy ruchowe w sali (w przypadku pogody niesprzyjającej pobytowi na podwórku)

 

11.30 -12.15

 

Przygotowanie do obiadu: czynności porządkowo – organizacyjne i higieniczne

Obiad

 

12.15 -13.50

 

Popołudnie z bajką (słuchanie literatury czytanej przez nauczyciela lub rodzica), praca indywidualna z dziećmi oraz w małych zespołach; zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualnie, w parach, z wykorzystaniem zabawek, gier, książek, materiałów plastycznych itp. lub inspirowane przez nauczyciela; utrwalanie wierszy i piosenek; przygotowywanie dzieci do uroczystości, pobyt w ogrodzie przedszkolnym z dowolnymi, spacery i wycieczki z obserwacją przyrodniczą, prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie;
13.50-14.30  Przygotowanie do podwieczorku: czynności porządkowo – organizacyjne i higieniczne

Podwieczorek

 

14.30-16.00

 

Praca indywidualna z dziećmi; zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualnie, w parach, w zespołach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier, książek, materiałów plastycznych itp. lub inspirowane przez nauczyciela;  utrwalanie treści poznanych wierszy, piosenek; prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie; prace porządkowo – użyteczne; rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI MŁODSZYCH 3,4 LETNICH

 

Godzina Przebieg
6.30 - 8.45 Schodzenie się dzieci; zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualnie, w parach,  w małych zespołach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier, książek, materiałów plastycznych itp. ; praca indywidualna z dziećmi;  prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie; zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela
8.45 - 9.00 Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe i higieniczne
9.00 - 9.30 Śniadanie
 

9.30 -11.30

 

- Zajęcia dydaktyczne realizowane wg Podstawy Programowej realizowane z całą grupą

- Pobyt w ogrodzie przedszkolnym z dowolnymi i organizowanymi przez nauczyciela zabawami ruchowymi, z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zabawek podwórkowych; - Spacery i wycieczki z obserwacją przyrodniczą, sytuacyjną lub zabawy ruchowe w sali (w przypadku pogody niesprzyjającej pobytowi na podwórku)

 

11.30 -12.15

 

Przygotowanie do obiadu: czynności porządkowo – organizacyjne i higieniczne

Obiad

 

12.15 -14.00

 

Odpoczynek poobiedni- leżakowanie

Słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela lub rodzica, muzyki relaksacyjnej Prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie;

14.00-14.30  Przygotowanie do podwieczorku: czynności porządkowo – organizacyjne i higieniczne

Podwieczorek

 

14.30-16.00

 

Praca indywidualna z dziećmi; zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualnie, w parach, w zespołach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier, książek, materiałów plastycznych itp. lub inspirowane przez nauczyciela;  utrwalanie treści poznanych wierszy, piosenek; prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie; prace porządkowo – użyteczne; rozchodzenie się dzieci.
Skip to content