Przeskocz do treści

Dzieci młodsze

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE MŁODSZEJ

 

Godzina Przebieg
 

 

6.30 - 8.45

Schodzenie się dzieci; zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualnie, w parach,  w małych zespołach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier, książek, materiałów plastycznych itp. ; praca indywidualna z dziećmi;  prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie; zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela
 

8.45 - 9.00

Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe i higieniczne
 

9.00 - 9.30

Śniadanie
 

 

 

9.30 -11.30

 

- Zajęcia dydaktyczne realizowane wg Podstawy Programowej realizowane z całą grupą

- Pobyt w ogrodzie przedszkolnym z dowolnymi i organizowanymi przez nauczyciela zabawami ruchowymi, z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zabawek podwórkowych; - Spacery i wycieczki z obserwacją przyrodniczą, sytuacyjną lub zabawy ruchowe w sali (w przypadku pogody niesprzyjającej pobytowi na podwórku)

 

11.30 -12.15

 

Przygotowanie do obiadu: czynności porządkowo – organizacyjne i higieniczne

Obiad

 

 

12.15 -14.00

 

Odpoczynek poobiedni- leżakowanie

Słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela lub rodzica, muzyki relaksacyjnej Prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie;

 

14.00-14.30

 Przygotowanie do podwieczorku: czynności porządkowo – organizacyjne i higieniczne

Podwieczorek

 

 

14.30-16.00

 

Praca indywidualna z dziećmi; zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualnie, w parach, w zespołach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier, książek, materiałów plastycznych itp. lub inspirowane przez nauczyciela;  utrwalanie treści poznanych wierszy, piosenek; prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie; prace porządkowo – użyteczne; rozchodzenie się dzieci.
Skip to content