Przeskocz do treści

KLAUZULA INFORMAC. DOT. ART.13 RODO PRZY ZGODZIE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH PRZEDSZKOLA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ART.13 RODO  PRZY ZGODZIE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH PRZEDSZKOLA.

 Administratorem podanych danych osobowych jest: Publiczne Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy, 32-800 Brzesko, e-mail przedszkole4.brzesko@brzesko.pl telefon: 14 68 49 441

Inspektor ochrony danych: Małgorzata Domagała, e-mail                                       iod-domagala@poczta.okay.pl nr telefonu 602363561

Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych przedszkola - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji przedszkolnej.

Podstawa prawna przetwarzania: zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych(Dz.U.z 24 maja 2018 poz.1000 oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).Prawo oświatowe Dz.U.z 2018r.poz.966

Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia trwania obowiązku edukacji przedszkolnej, a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania obowiązku edukacji przedszkolnej/ przyjęcia do przedszkola i przetwarzania danych osobowych.

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa i do celów identyfikacji osób odbierających dzieci z przedszkola, teren wewnętrzny tj,. szatnia i korytarz objęty jest monitoringiem wizyjnym.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu możliwa jest do pobrania na dole strony.

 

Skip to content