Przeskocz do treści

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT.ROZPOWSZECHNIANIA WIZERUNKU 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT.ART.13 RODO PRZY ROZPOWSZECHNIANIU WIZERUNKU  W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 4 IM. J. BRZECHWY W BRZESKU.

 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Publiczne Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy, 32-800 Brzesko, e-mail przedszkole4.brszesko@brzesko.pl telefon: 14 68 49 441

Inspektor ochrony danych: Małgorzata Domagała, e-mail                                       iod-domagala@poczta.okay.pl nr telefonu 602363561

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880),Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 24 maja 2018 poz.1000)

Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy, oraz na stronę internetową podmiotu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań podmiotu.

 

 

Skip to content