Przeskocz do treści

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Zebranie z rodzicami dzieci 3 – letnich przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024r. odbędzie się 29 sierpnia 2023r. o godz. 16.00. Na zebranie prosimy przyjść bez dzieci.

30.08 i 31.08. 2023r. w godzinach 09.00-11.00 odbędą się spotkania adaptacyjne
dla dzieci 3 – letnich przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024r.
Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi. Prosimy, aby dzieci miały buty na zmianę.

Funkcjonowanie przedszkola w okresie wakacji w roku 2023

Dyrektor Przedszkola  informuje, że po ustaleniu z Organem Prowadzącym i wydanym Zarządzeniem Burmistrza nr 34/2023  ( załącznik 1,2,3)  przedszkole Nr 4, ma przerwę w funkcjonowaniu pracy przedszkola od 03.07. 2023 -31.07.2023  oraz od 14.08. 2023 -01.09.2023 .Szczegóły w zarządzeniu Burmistrza.

OD  01.08.2023 - 11.08.2023 przedszkole pracuje pełniąc dyżur. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami w poniższej zakładce. Informacje również dostępne na tablicy ogłoszeń przedszkola.  Możliwość  składania podań przez rodziców dzieci z innych publicznych przedszkoli ujętych w Zarządzeniu Burmistrza  od 15 do 31 maja w przypadku wolnych miejsc na w/w okres.

Harmonogram oraz informacje szczegółowe do pobrania.

zarządzenie Burmistrza : https://www.przedszkole4.bwi.pl/index.php/ogloszenia/zarzadzenie-burmistrza/zarządzenie Burmistrza

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA DYŻUR WAKACYJNY:

: https://www.przedszkole4.bwi.pl/index.php/ogloszenia/wniosek-o-przyje…yzur-wakacyjny-4/ ‎

Skip to content