Przeskocz do treści

Konkurs plastyczny II

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy

Publicznego Przedszkola nr 4 im. Jana Brzechwy

serdecznie zapraszają dzieci wraz z rodzicami do udziału

 w konkursie plastycznym pt.

 „Gdy często i długo rączki  myjemy, bakterie i wiruski zlikwidujemy”.

Cel konkursu

 • zainteresowanie wychowanków tematyką higieny osobistej, zdrowego odżywiania i profilaktyki zdrowotnej
 • zachęcanie dzieci do dbałości o własne zdrowie a zwłaszcza o higienę rąk i całego ciała
 • stwarzanie możliwości zaprezentowania ciekawych pomysłów

i rozwijania własnej inwencji twórczej.

Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od 15 kwietnia 2020 r.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • wykonanie pracy plastycznej płaskiej w formacie A4, dowolną techniką,
 • w wykonaniu pracy może a nawet powinna wziąć udział cała rodzina,
 • każda rodzina może wykonać jedną pracę konkursową,
 • pracę konkursową przyniosą dzieci po powrocie do przedszkola

Oceniane będą:

 • pomysłowość w ujęciu tematu,
 • walory artystyczne,
 • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych
 • atrakcyjność plastyczną pracy,

Komisja Konkursowa

Komisja Konkursowa powołana z pośród nauczycieli i pracowników przedszkola  po powrocie do pracy dokona oceny w najbliższym możliwym terminie.

 Postanowienia końcowe

 • na zwycięzców czekają nagrody niespodzianki które zostaną wręczone po powrocie do przedszkola
 • ogłoszenie wyników najbliższym możliwym terminie.
 • wystawa prac odbędzie się w przedszkolu
 • nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa

Skip to content