Przeskocz do treści

Rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice!

     Przed nami nowy rok szkolny. W związku z trwającą epidemią COVID-19 rozpoczynamy go w sposób inny niż dotychczas, ponieważ obowiązują nas liczne ograniczenia.

Z uwagi na obecną sytuację proszę o zapoznanie się i zastosowanie do ogólnych zasad obowiązujących w przedszkolu ( do odwołania) wynikających z organizacji pracy i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń MEN:

 • w grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci;
 • do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych;
 • w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych podczas pobytu w placówce, zostanie ono umieszczone w osobnym pokoju administracyjnym oraz niezwłocznie zostanie powiadomiony o tym fakcie rodzic/opiekun dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola;
 • rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka;
 • dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe;
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola i rodzic zobowiązany jest poinformować o tym fakcie dyrektora przedszkola;
 • dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek;
 • rodzice nowoprzyjętych dzieci, mogą wchodzić z dziećmi do szatni przy rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przed wejściem do przedszkola, 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi; (w szatni będzie mogło przebywać 5 rodziców z dzieckiem, pozostali będą oczekiwać przed wejściem do budynku);
 • rodzic odbiera dziecko dzwoniąc dzwonkiem do przedszkola i oczekuje, aż pracownik przedszkola odprowadzi dziecko do drzwi;
 • kontakt rodziców z nauczycielem zostanie ustalony na zebraniach grupowych;

Proszę o zapoznanie się Procedurami bezpieczeństwa Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku obowiązującymi w czasie pandemii Covid-19, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 23/2020  oraz wypełnienie stosownych oświadczeń i przekazanie ich w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola

(otrzymacie je Państwo w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu).

Harmonogram spotkań z rodzicami:

 Gr IV  6-latki : 2 września 2020r. godz. 16.00

Gr III  5-latki : 2 września 2020r. godz. 16.30

Gr V  5,6 -latki : 3 września 2020r. godz. 16.00

Gr II   -latki : 3 września 2020r. godz. 16.15

Prosimy wszystkich Rodziców o wypełnienie niżej wymienionych dokumentów:

 1. upoważnienia do przyprowadzania/ odbierania dziecka
 2. aktualizacja danych

oraz przedłożenie ich  w pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu.

Dokumenty do pobrania

Karta aktualizacji danych

Upoważnienie do odbioru dziecka

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA WRZESIEŃ 2020

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4

w Brzesku

Skip to content