Przeskocz do treści

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie przedszkola zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że:

12 i 13 marca będzie tylko sprawowana opieka nad dziećmi bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Od 16 do 25 marca  przedszkole będzie zamknięte!

Materiały edukacyjne dla dzieci w czasie zawieszenia zajęć znajdują się w zakładce "Dla Rodziców --> Do pobrania"

  • Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS
  • Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny
  • Dzieci powinny przebywać w domu!
  • Unikać kontaktu szczególnie z osobami starszymi!
  • Nie korzystać z centrów rozrywek.
  • Zamknięty będzie basen, RCKB w Brzesku.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w
związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z
powodu COVID-19.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym
dzieci, którzy:
⇒ opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
⇒ są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom,
przedsiębiorcom).
Nie jest wymagane zaświadczenie z przedszkola. W/w załącznik należy
dostarczyć pracodawcy z datą zakończenia opieki. Więcej informacji na
stronie zus.pl lub telefonicznie/mailowo u dyrektora przedszkola.
Skip to content