Przeskocz do treści

Koronawirus – ważne informacje.

W związku z obawą przeniesienia koronawirusa do Polski prosimy o zastosowanie się do najważniejszych działań profilaktycznych i postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem koronawirusem.

Apel do Rodziców

 1. Przyprowadzaj dziecko do przedszkola wyłącznie zdrowe.
 2. O zachorowaniach na choroby zakaźne prosimy natychmiast powiadamiać placówkę.
 3. Rozmawiaj z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania( nie w dłonie).
 4. Jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
 5. Ogranicz wyjazdy do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa.
 6. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368) w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do 8 roku życia, pracownikowi należy się zasiłek opiekuńczy z tytułu zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Jest to zasiłek, który przysługuje jednemu z pracujących rodziców. Zasiłek wypłacany jest – tak jak świadczenie  chorobowe.
 7. Sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Ważne numery:

 • infolinia Ministerstwa Zdrowia tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).
 • Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Tarnowie

602 430 042

666 035 666

 

Ponadto zachęcam Państwa do regularnego odwiedzania stron:

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

https://bip.malopolska.pl/pssebrzesko

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Ponadto,

w Przedszkolu stosuje się wzmożoną dbałość o czystość i higienę. Dzieci po każdej formie aktywności oraz zabiegach toaletowych dokładnie myją ręce wg instrukcji nauczycielki, używając mydła w płynie oraz ręczników jednorazowych.

Personel obsługi przed rozpoczęciem zajęć i przyjęciem dzieci do sali stosuje środki dezynfekujące i odkażające. Myte są blaty stolików, klamki, podłogi, toalety oraz przedmioty z którymi dzieci mają najczęstszy kontakt.

Przedszkole stosuje wszelkie formy ostrożności, obserwujemy stan zdrowia każdego dziecka reagując natychmiast na jakiekolwiek objawy chorobowe dzieci. Przypominamy, iż obowiązkiem każdego z Rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych/ statut przedszkola/. 

 Zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym: częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła (wg instrukcji dokładnego mycia rąk podanej na plakacie poniżej z Ministerstwa Zdrowia) oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

 • W przypadku gdy rodzina z dziećmi wróciła z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą Stację Epidemiologiczną lub zgłosić się do Oddziału
 • Zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony za zgodą organu prowadzącego jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
 • Zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach, jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. Jeżeli stan zagrożenia ujawni się podczas zajęć – niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się uczniów z zagrożonych miejsc.

Skip to content