Przeskocz do treści

INFORMACJA DOTYCZĄCA KWARANNTANY

Szanowni Państwo,
1. Dzieci z oddziału I, II, IV i V  obecne objęte są kwarantanną, bowiem miały kontakt z pracownikami, u których potwierdzono dodatni wynik testu na obecność wirusa SARS CoV-2. W poszczególnych grupach kwarantannę nakłada sanepid, nie dyrektor.

2. Na czas kwarantanny zawiesza się działalność stacjonarną grup na wyznaczony termin.
3. Dyrektor zawiadamia Sanepid oraz Organ Prowadzący o zaistniałej sytuacji epidemiologicznej i oczekuje na opinię  (pozytywną bądź negatywną). Ssanepid po rozpoznaniu sytuacji wydaje opinię o zawieszeniu zajęć i objęciu dzieci kwarantanną.
4. Rodzice kwarantanną nie są objęci.
5. Dyrektor tworzy listę osób, które mogły mieć bliski kontakt z osobą zakażoną i przekazuje dane tych osób do sanepidu, tym samym wykonuje obowiązek prawny  - przetwarzanie danych osobowych jest wówczas oparte na art.6 ust. 1 lit. c RODO (zgoda tutaj nie jest wymagana).
6. Dzieci objęte kwarantanną przebywają w domu.
7. Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19. Przysługuje wówczas, gdy obydwoje rodzice pracują. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 oraz ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) – zwaną dalej „ustawą zasiłkową".
8.Zajęcia stacjonarne są zawieszone  dla gr I  do 5.03.21r.( włącznie ) , dla gr. II do 12 marca , dla IV i V gr do 8 marca.

9.Może zaistnieć w przyszłości podobna sytuacja, iż zostaną zawieszone zajęcia zarówno we wszystkich oddziałach albo np. w jednym z oddziałów, gdyż nie wiemy kto i kiedy może zachorować, wówczas również o stanie epidemiologicznym zadecyduje sanepid.

10. Procedura zawieszania zajęć jest rozłożona w czasie w związku z czym proszę o cierpliwość i wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji dla Państwa jak i dla nas. Na bieżąco informujemy Państwa o zaistniałym stanie, nieraz też musimy poczekać na decyzję innych organów.

11.Jak mają Państwo jakieś pytania, wątpliwości PROSZĘ DZWONIĆ DO KANCELARII tel. 14 6849441.

Pozdrawiam Państwa,
Ania Mika

Skip to content