Przeskocz do treści

Wznowienie pracy Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku

Drodzy Rodzice!

Na mocy decyzji Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4, za  zgodą Organu Prowadzącego, od dnia 11 maja 2020 r.  zostaje otworzone Przedszkole nr 4.

W związku z nadal panującym zagrożeniem zakażenia COVID-19, zapewnioną opieką będą miały tylko dzieci, których rodzice pilnie potrzebują opieki. Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; dzieci rodziców obojga pracujących i nie mających możliwości zapewnienia opieki dla dziecka.

Rodzice zgłoszonych dzieci zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia i deklaracji  o zamiarze korzystania dziecka z przedszkola w okresie epidemii i podpisanie ich u dyrektora przedszkola oraz zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa jakie obowiązywać będą w tym okresie.

Nie ma możliwości dopisania dziecka w trakcie trwającej tygodniowej opieki

Rodzicowi dziecka do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24.05.2020 r.

Rodzice proszeni są  o zapoznanie się z wytycznymi MEN, GIS

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

http://przedszkole.sp2brzesko.pl/wp-content/uploads/2020/05/wytyczne_GIS_i_MZ.pdf

Skip to content