Przeskocz do treści

Komunikat

W związku z aktualnymi wytycznymi GIS, MZ i MEN dotyczącymi możliwości otwarcia przedszkoli, Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku informuje rodziców, iż niniejszym:

  1. Termin otwarcia przedszkola zostanie ustalony w porozumieniu z Organem Prowadzącym oraz Burmistrzem Miasta Brzeska. O terminie zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie.
  2. Funkcjonowanie przedszkola odbywać się będzie w oparciu o wewnętrzne procedury bezpiecznego pobyty dziecka w okresie pandemii.
  3. Pierwszeństwo uzyskają dzieci rodziców obojga pracujących, szczególnie pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  4. Rodzice spełniający w/w warunki i chcący skorzystać z zapewnienia opieki swoim dzieciom proszeni są o tym fakcie poinformować dyrektora lub wychowawców poszczególnych grup.

Jednocześnie przypominamy, iż wszyscy nauczyciele naszego przedszkola, pracownicy administracji i obsługi pozostają do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 08:00 do 15:00.

Kontakt możliwy jest poprzez:

stronę: www.przedszkole4.bwi.pl/przedszkole-online ,

email: przedszkole4.brzesko@brzesko.pl

telefon: 14 68 49 441; 603 180 468 (dyrektor/intendent)

Łączność z nauczycielami pozostaje na ustalonych do tej pory zasadach.

Skip to content