Przeskocz do treści

 

Szanowni Rodzice!

     Przed nami nowy rok szkolny. W związku z trwającą epidemią COVID-19 rozpoczynamy go w sposób inny niż dotychczas, ponieważ obowiązują nas liczne ograniczenia.

Z uwagi na obecną sytuację proszę o zapoznanie się i zastosowanie do ogólnych zasad obowiązujących w przedszkolu ( do odwołania) wynikających z organizacji pracy i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń MEN:

 • w grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci;
 • do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych;
 • w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych podczas pobytu w placówce, zostanie ono umieszczone w osobnym pokoju administracyjnym oraz niezwłocznie zostanie powiadomiony o tym fakcie rodzic/opiekun dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola;
 • rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka;
 • dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe;
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola i rodzic zobowiązany jest poinformować o tym fakcie dyrektora przedszkola;
 • dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek;
 • rodzice nowoprzyjętych dzieci, mogą wchodzić z dziećmi do szatni przy rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przed wejściem do przedszkola, 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi; (w szatni będzie mogło przebywać 5 rodziców z dzieckiem, pozostali będą oczekiwać przed wejściem do budynku);
 • rodzic odbiera dziecko dzwoniąc dzwonkiem do przedszkola i oczekuje, aż pracownik przedszkola odprowadzi dziecko do drzwi;
 • kontakt rodziców z nauczycielem zostanie ustalony na zebraniach grupowych;

Proszę o zapoznanie się Procedurami bezpieczeństwa Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku obowiązującymi w czasie pandemii Covid-19, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 23/2020  oraz wypełnienie stosownych oświadczeń i przekazanie ich w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola

(otrzymacie je Państwo w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu).

Harmonogram spotkań z rodzicami:

 Gr IV  6-latki : 2 września 2020r. godz. 16.00

Gr III  5-latki : 2 września 2020r. godz. 16.30

Gr V  5,6 -latki : 3 września 2020r. godz. 16.00

Gr II   -latki : 3 września 2020r. godz. 16.15

Prosimy wszystkich Rodziców o wypełnienie niżej wymienionych dokumentów:

 1. upoważnienia do przyprowadzania/ odbierania dziecka
 2. aktualizacja danych

oraz przedłożenie ich  w pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu.

Dokumenty do pobrania

Karta aktualizacji danych

Upoważnienie do odbioru dziecka

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA WRZESIEŃ 2020

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4

w Brzesku

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku

zaprasza Rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 na spotkanie organizacyjne które odbędzie się dnia 26 sierpnia o godzinie 16.30 w przedszkolu. Prosimy aby rodzic na terenie przedszkola przebywał w maseczce.

 

Drodzy Rodzice!

W związku z panującą Pandemią COVID-19 i  wprowadzonymi dużymi ograniczeniami, nie odbędą się jak co roku dni adaptacyjne z całą grupą dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Spotkanie odbędzie się z podziałem na dwie grupy: 27 i 28 sierpnia od godziny 10:00, o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. ( Prosimy ubrać dziecko w wygodny strój i zabrać obuwie na zmianę dla dorosłego i dziecka. Zachowując zasady reżimu sanitarnego-wszelkie  środki  bezpieczeństwa i higieny (rękawiczki, maseczki oraz  2 m dystans). W zajęciach może uczestniczyć tylko jeden  rodzic lub opiekun (osoba zdrowa bez objawów infekcji, która nie mieszka z osoba przebywająca na kwarantannie).

Aby pobyt w przedszkolu stał się dla dziecka łatwiejszy, już teraz należy zachęcać i motywować dziecko do :

 • samodzielnego ubierania się w to, co nie stanowi dla dziecka problemu,
 • zapinania guzików, wkładania butów i zawiązywania sznurowadeł, lub zapinania bucików na „rzepy”,
 • korzystania z sedesu, używania papieru toaletowego,
 • wycierania noska w chusteczkę,
 • samodzielnego mycia rączek,
 • rysowania kredkami, farbami, zabaw plasteliną, modeliną,
 • spacerowania i nie używania wózka,
 • spożywania posiłków samodzielnie.

W naszym przedszkolu sporo uwagi poświęcamy prawidłowemu odżywianiu dzieci. Zwracamy uwagę na to, by posiłki dla dzieci były atrakcyjne i różnorodne. Umiejętność gryzienia pokarmów jest konieczna, gdyż potrawy nie są miksowane. Zachęcamy do podawania dzieciom w domu do gryzienia: marchewki, kalarepki, jabłek.

Gdyby dziecko miało w przedszkolu problemy ze spożywaniem posiłków, przebieraniem się, załatwianiem potrzeb fizjologicznych, itp., otrzyma pomoc w każdej z tych dziedzin. Powyższe uwagi wypływają z troski o dzieci, dbania o ich bezpieczeństwo, z doświadczenia w pracy z dziećmi trzyletnimi. Mamy nadzieję, że będą one pomocne dla Państwa.

Skip to content