Przeskocz do treści

Drodzy Rodzice!

Na mocy decyzji Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4, za  zgodą Organu Prowadzącego, od dnia 11 maja 2020 r.  zostaje otworzone Przedszkole nr 4.

W związku z nadal panującym zagrożeniem zakażenia COVID-19, zapewnioną opieką będą miały tylko dzieci, których rodzice pilnie potrzebują opieki. Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; dzieci rodziców obojga pracujących i nie mających możliwości zapewnienia opieki dla dziecka.

Rodzice zgłoszonych dzieci zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia i deklaracji  o zamiarze korzystania dziecka z przedszkola w okresie epidemii i podpisanie ich u dyrektora przedszkola oraz zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa jakie obowiązywać będą w tym okresie.

Nie ma możliwości dopisania dziecka w trakcie trwającej tygodniowej opieki

Rodzicowi dziecka do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24.05.2020 r.

Rodzice proszeni są  o zapoznanie się z wytycznymi MEN, GIS

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

http://przedszkole.sp2brzesko.pl/wp-content/uploads/2020/05/wytyczne_GIS_i_MZ.pdf

W związku z aktualnymi wytycznymi GIS, MZ i MEN dotyczącymi możliwości otwarcia przedszkoli, Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku informuje rodziców, iż niniejszym:

  1. Termin otwarcia przedszkola zostanie ustalony w porozumieniu z Organem Prowadzącym oraz Burmistrzem Miasta Brzeska. O terminie zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie.
  2. Funkcjonowanie przedszkola odbywać się będzie w oparciu o wewnętrzne procedury bezpiecznego pobyty dziecka w okresie pandemii.
  3. Pierwszeństwo uzyskają dzieci rodziców obojga pracujących, szczególnie pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  4. Rodzice spełniający w/w warunki i chcący skorzystać z zapewnienia opieki swoim dzieciom proszeni są o tym fakcie poinformować dyrektora lub wychowawców poszczególnych grup.

Jednocześnie przypominamy, iż wszyscy nauczyciele naszego przedszkola, pracownicy administracji i obsługi pozostają do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 08:00 do 15:00.

Kontakt możliwy jest poprzez:

stronę: www.przedszkole4.bwi.pl/przedszkole-online ,

email: przedszkole4.brzesko@brzesko.pl

telefon: 14 68 49 441; 603 180 468 (dyrektor/intendent)

Łączność z nauczycielami pozostaje na ustalonych do tej pory zasadach.

Dzięki uprzejmości organizatora: „Nieprzetarty Szlak”, który nieodpłatnie udostępnił film ze spektaklu teatralnego w wykonaniu grupy „Teatr Kruszynki” zapraszamy do obejrzenia prawdziwego widowiska teatralnego w wykonaniu dzieci pt. „Leśne przyjaźnie”

Spektakl do obejrzenia pod linkiem:
https://www.facebook.com/FundacjaNieprzetartegoSzlaku/videos/1541111906055873/

Zapraszamy wszystkich chętnych do odbycia bajkowej podróży dzięki
uprzejmości Teatru Baj, który udostępnił bezpłatnie możliwość wysłuchania montażu słowno - muzycznego pt. "Cudowna lampa Aladyna".

Aby odtworzyć słuchowisko wystarczy wejść w link:

https://teatrbaj.pl/cudowna-lampa-aladyna/?fbclid=IwAR0lBpx1duDIrsR9E-1quGS9zo5KGGLymWMsYKRFx5dIY73Ikeg78oR-iJY

Utwór udostępniamy dzięki uprzejmości Agencji Artystycznej MTJ.

UWAGA!!
Odtworzenie spektaklu dostępne tylko do 26 kwietnia (niedziela) do
godz. 21:00

Zachęcamy do skorzystania 🙂

Drogie Dzieci i Szanowni Rodzice

W związku z zaistniałą sytuacją, nie możemy kontynuować w
przedszkolu akcji ,, POCZYTAJ NAM MAMO, POCZYTAJ NAM TATO." Spotkania
czytelnicze, które na stałe wpisały się już w tradycję naszego
przedszkola, oprócz oczywistych korzyści  wynikających z czytania
najmłodszym utworów literackich, nie raz wywoływały uśmiechy na
Waszych buziach. Sprawiały radość nie tylko Wam Przedszkolaki, ale
także dorosłym, którzy posiadając wśród dzieci na dywanie
przypominali sobie bajkowych bohaterów oraz szczęśliwe lata swojego
dzieciństwa. Zapraszamy więc Was, do korzystania z przedszkolnej
biblioteczki on-line i wspólnego czytania w myśl zasady: w przedszkolu
wypożyczamy, a w domu czytamy i słuchamy.

www.przedszkole4.bwi.pl/Przedszkole - online/Biblioteka - online

Szanowni Rodzice oraz Dzieci!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej kształcenie na odległość w szkołach
i placówkach oświatowych zostaje przedłużone do 26 kwietnia 2020 roku.
Wszyscy nauczyciele naszego przedszkola, pracownicy administracji i
obsługi pozostają do Waszej dyspozycji w dni robocze w godzinach do
15:00.

Kontakt możliwy jest poprzez:

stronę: www.przedszkole4.bwi.pl/przedszkole-online ,

email: przedszkole4.brzesko@brzesko.pl

telefon: 14 68 49 441; 603 180 468 (dyrektor/intendent)

Łączność z nauczycielami pozostaje na ustalonych do tej pory zasadach.

Z poważaniem
Anna Mika
Dyrektor Przedszkola

Skip to content