Przeskocz do treści

Rekrutacja

OGŁOSZENIE

Dnia 1 marca 2019 roku rozpoczyna się rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 4 im. J Brzechwy na rok szkolny 2019/2020.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Brzeska Nr 21/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. pomiędzy 21-28 lutego 2019 r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020.

Deklaracje należy pobrać i złożyć u dyrektora lub intendenta przedszkola w w/w terminie.

Deklaracje złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Ilość wolnych miejsc do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 zostanie podana w dniu 28 lutego 2019 r.