Przeskocz do treści

W roku szkolnym 2019/2020 grupa III – „Krasnale”
brała udział w ogólnopolskiej
Akcji „Zdrowo i sportowo”
– dzięki realizowanym zadaniom, którym towarzyszyło moc zabawy i ruchu

(zarówno podczas zajęć stacjonarnych jak i podczas pracy zdalnej)

NASZE PRZEDSZKOLE zdobyło:

KOCHANI

wielkimi krokami zbliża się finał zbiórki plastikowych nakrętek jako pomoc w rehabilitacji Kornelka.

Zbiórka trwa jeszcze tylko do 29 maja

Prosimy osoby chętne wesprzeć zbiórkę o przyniesienie do naszego przedszkola plastikowych nakrętek wszelkiego rodzaju zapakowanych w zawiązaną reklamówkę lub worek.

Prosimy o przekazanie ich pracownikowi obsługi przez wejście główne do naszego budynku, po uprzednim zadzwonieniu dzwonkiem z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz obowiązującego reżimu sanitarnego.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Dziękujemy

Drodzy Rodzice!

Na mocy decyzji Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4, za  zgodą Organu Prowadzącego, od dnia 11 maja 2020 r.  zostaje otworzone Przedszkole nr 4.

W związku z nadal panującym zagrożeniem zakażenia COVID-19, zapewnioną opieką będą miały tylko dzieci, których rodzice pilnie potrzebują opieki. Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; dzieci rodziców obojga pracujących i nie mających możliwości zapewnienia opieki dla dziecka.

Rodzice zgłoszonych dzieci zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia i deklaracji  o zamiarze korzystania dziecka z przedszkola w okresie epidemii i podpisanie ich u dyrektora przedszkola oraz zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa jakie obowiązywać będą w tym okresie.

Nie ma możliwości dopisania dziecka w trakcie trwającej tygodniowej opieki

Rodzicowi dziecka do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24.05.2020 r.

Rodzice proszeni są  o zapoznanie się z wytycznymi MEN, GIS

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

http://przedszkole.sp2brzesko.pl/wp-content/uploads/2020/05/wytyczne_GIS_i_MZ.pdf